Disclaimer

Wanneer u de website van Stichting de Geboortenis bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid
Stichting de Geboortenis aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze website. De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.  Stichting de Geboortenis kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen en het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Inhoud
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website. Stichting de Geboortenis streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Stichting de Geboortenis kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten. Echter, de informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een verloskundige, huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw (behandelend) verloskundige, arts of andere professionele hulpverlener.

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Stichting de Geboortenis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht.

Verwijzingen van Stichting de Geboortenis
Stichting de Geboortenis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met de Stichting de Geboortenis website zijn gelinked, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Databescherming
Stichting De Geboortenis respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site.
In de Privacy verklaring wordt nader beschreven hoe hiervoor wordt zorg gedragen.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This