Wij kijken met een dankbaar gevoel terug op een mooie ontmoeting met eerste 1000 dagen- en andere zorg professionals, coaches, therapeuten en andere geïnteresseerden. Met een opening vol vadervuur, inspirerende sprekers, dappere mensen die hun eigen levensverhaal deelden, de film Resilience die raakte en vooral een warm samenzijn met een grote groep mensen die vanuit hun hart bijdragen aan veerkracht en empathie in de zorg. Met een videoboodschap van Gabor Maté (speciaal voor ons symposium!) die we tijdens het symposium mochten vertonen. Heel mooi en inspirerend dat hij op deze manier wilde bijdragen aan “Een Veerkrachtig Begin”. Zijn boodschap is later op deze pagina terug te kijken.

Speciale dank aan Marjolein Kok, Jeroen de Jong, Ingeborg Bosch, Lenneke van Hastenberg, Marianne Vanderveen-Kolkena, Nienke Stoop en Gabor Maté voor het delen van hun kennis, liefde en wijsheid. En Inntel Hotels Utrecht Centre voor het warme welkom en de fantastische  verzorging.

Het symposium Een veerkrachtig begin werd geopend door Jeroen de Jong. Jeroen de Jong is vader van drie opgroeiende kinderen, oprichter van De Praktijkvader en auteur van het boek Vadervuur. Met zijn praktijk creëert hij een plek waar mannen alles wat ze in hun vaderschap tegenkomen kunnen delen, onderzoeken en bevragen. 

Ingeborg Bosch en Lenneke van Hastenberg namen ons mee in de wereld van Heling van de latere gevolgen van (pre-, peri- of postnataal) ontstaan trauma en PRI® (past reality integration®). PRI® (past reality integration®) methode & therapie gaat ervan uit dat in de eerste 1000 dagen ervaringen worden opgedaan door het kleine (ongeboren) kind, die het niet kan verwerken. Deze ervaringen worden daarom verdrongen en vormen samen met de overlevingsstrategieën van het jonge kind, zijn of haar imprint. Deze imprint in ons onbewuste zorgt vervolgens voor een specifieke kleuring van onze waarneming van de wereld in het heden.
PRI helpt om via een laser scherpe ontleding van onze waarneming van ons probleem in het heden, te komen tot het ontdekken van deze imprint. Dan kunnen we de verdrongen ervaringen bewust worden, zowel cognitief als gevoelsmatig, zodat het mogelijk wordt in het heden te leven zonder de verkleuring en destructieve dwingende werking van de imprint.
Het doel van PRI is om in het heden vanuit vrijheid, in autonomie én met verbinding te kunnen leven.
Meer informatie vind je op: www.PRIonline.nl

Marianne Vanderveen-Kolkena gaf een inspirerende presentatie, over o.a. antropologische, sociologische en traumaperspectieven die van belang zijn rondom de baring en de geboorte en daarmee voor de jaren die volgen...
Daarna hebben we onder haar begeleiding de film Resilience gekeken en deze onderling besproken. De impact van ACE’s (Adverse Childhood Experiences) op de lange termijn gezondheid onderstreepte voor ons opnieuw het belang van een gezonde start en alle vormen waarmee we daaraan kunnen bijdragen!

Videoboodschap van Gabor Maté 

In de voorbreidingen voor het symposium viel meerdere keren de naam Gabor Maté. Groot was dan ook onze vreugde toen hij in de week van 17 november plotseling gelegenheid zag om met ons te spreken en zijn visie te delen over eerste 1000 dagen zorg en de verandering in de geboortezorg die op handen is.. Je kunt hier de speciale videoboodschap van Gabor Maté terugkijken die hij speciaal voor ons symposium met Ingeborg Bosch heeft opgenomen.

Het symposium werd afgesloten door Nienke Stoop met een voordracht over de fysiologie van veerkracht en een gezamenlijke oefening die het belang van samenwerking en afstemming onderling bekrachtigde. Juist samen dragen wij bij aan de ontwikkeling van veerkracht in het jonge kind en kersverse ouders!

Wij zijn heel blij dat het netwerk van de Geboortenis  groeit en daarmee de bedding die we creëren waarin zorgprofessionals en (aanstaande) ouders zich veilig, welkom en gezien voelen. Waarin we met elkaar onszelf en de ander ondersteunen om zijn/haar unieke pad in dit leven te bewandelen. Samenwerken om empathische 1ste 1000 dagen zorg vorm te geven en door te laten dringen tot zoveel mogelijk zorgprofessionals en de organisaties waarin zij werkzaam zijn.
Op deze pagina vind je de informatie over de verschillende vormen van lidmaatschap en kan je je aanmelden voor een daarvan. Ook kun je daar meer lezen over het conceptplan van de Geboortenis, de visie/missie en code of agreement voor leden.

En ook jij mag je warm welkom voelen binnen de Geboortenis.

Sfeer impressie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvang als eerste het nieuws over nieuwe trainingen en bijeenkomsten.

Newsletter Form (#1)