Stress en Trauma sensitiviteit in de Geboortezorg - Deel 2

Door Nienke Stoop en Minna Sangi - 27 maart 2020
 

Veiligheid in de zwangerschap en tijdens de bevalling

Je oprecht veilig voelen in het contact met een cliënt en haar partner, tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling.
Dat wil iedereen, zowel de professional als de aanstaande ouder.

Als Geboortezorg professional hecht je waarde aan een gevoel van veiligheid vanuit fysiologisch en psychologisch perspectief.
Maar hoe garandeer je deze veiligheid? Wat kan je ondersteunen bij het waarborgen van veiligheid voor je client, en jezelf?

Preventie van Stress en Trauma in de Geboortezorg staat hoog op de agenda. Maar hoe kunnen we dit bereiken?

Deze training en de introductietraining op 31 oktober  bieden zowel een theoretisch kader als praktische oefeningen die Stress bestendigheid en Trauma sensitiviteit vergroten en het gevoel van veiligheid in de professional én de cliënt versterken.

Voor wie?

Verloskundigen
Gynaecologen
Verpleegkundigen (Obstetrie)
Huisartsen
Kinderartsen
Consultatieburo Artsen/Verpleegkundigen

Accreditatie voor deze training is verleend door:
KNOV,  V&VN, KCKZ (4,5 pt) en  door de NVOG (4 pt)

Wat leer je in de bijscholing Stress en Trauma sensitiviteit in de Geboortezorg?

Zwangerschap en Geboorte zijn ingrijpende ‘life events’ die gepaard kunnen gaan met veel stress. Angst voor de bevalling, voor pijn en/of voor de verantwoordelijkheden van het ouderschap.
Maar ook verminderde vitaliteit en ingrijpende gebeurtenissen in de voorgeschiedenis, kunnen de zwangere vatbaar maken voor chronische stress. De effecten van stress op de fysiologie van zwangerschap en geboorte, alsmede gevoeligheid voor trauma in kwetsbare groepen, maken een geboorte bij uitstek een potentieel traumatiserend event, daar waar we voor ogen hebben dat het juist om een feestelijke gebeurtenis zou moeten gaan.

In de laatste jaren heeft onderzoek uitgewezen dat een groot aantal vrouwen (en hun partners) ontevreden terugblikt op de bevalling en hier getraumatiseerd door is geraakt. (onderzoek PTSD postpartum door oa Martine Hollander). Het stijgend aantal vrouwen met een postnatale depressie versterkt het vermoeden dat er belangrijke winst geboekt kan worden als zorgprofessionals in de Geboortezorg kennis hebben van de effecten van stress  en trauma op de fysiologie van zwangerschap en geboorte, alsmede stress en trauma sensitief kunnen handelen.

Accreditatie voor deze training is verleend door:
KNOV,  V&VN, KCKZ (4,5 pt) en  door de NVOG (4 pt)

In deze bijscholing richten we ons op de volgende leerdoelen:

 • Stress sensitiviteit: Bewustzijn van Stress in de zorgprofessional, alsmede oog voor stress symptomen in de zwangere / barende/ kraamvrouw.
 • Stress fysiologie: Kennis van de effecten van (chronische) stress op het brein en de fysiologie van zwangerschap en geboorte
 • Stress sensitief handelen: Beschikken over effectieve technieken die acute stress verlagen en chronische stress kunnen voorkomen.
 • Trauma sensitiviteit: herkennen van trauma in de zwangere en in de postpartum periode.
 • Trauma sensitief handelen: het kunnen hanteren van trauma sensitief taalgebruik tijdens een bevalling, en in de postpartum periode.
 • Eigen Traumatische ervaringen kunnen verwerken met behulp van eenvoudige stressreductie en Yoga oefeningen.

 

Wat gaan we behandelen tijdens deze bijscholing ?

Programma:

Bekijk het programma van deel 1 

Training deel 2:

  • Introductie ronde kennismaking 
  • Stress op de werkvloer (Theorie)
   Een overzicht van het onderzoek naar de effecten van stress op professionals in de zorg, hun functioneren en uitval tgv burn-out gerelateerde klachten.
   Effecten van stress op gedrag, interactie met clienten, interventies en communicatie.
   Neurofysiologie bij stress en trauma.
   Neurofysiologie van de liefde, gezonde geboorte en ongestoorde hechting.
  • Veerkracht: het versterken van een natuurlijke positieve bekrachtigende houding (dialoog)
  • Herkennen van ongestoorde geboortefysiologie en hechting. (Casuïstiek)
  • Stresspreventie
   Faciliteren van corticale inhibitie bij de barende
   Bewaker en getuige zijn van het ‘gouden uur’
   Stressreductie technieken. (Oefening)
  • Trauma op de werkvloer (Theorie)
   Definitie van trauma, herkennen van trauma in de voorgeschiedenis, het belang van preventie van trauma.
   Traumatische ervaringen voor de zorgprofessional herkennen.
   Hoe trauma zich hecht aan ons spierweefsel.
  • Trauma Sensitief Taalgebruik (Casuïstiek en Praktijk)
  • Kennismaking met Trauma Sensitieve Yogaoefeningen (Praktijk)
  • Nabespreking.

 

Door wie wordt de training gegeven?

Nienke Stoop, Arts, Acupuncturist, gecertificeerd HeartMath Trainer en Coach.

Na een periode werkzaam te zijn geweest als SEH arts, specialiseerde Nienke Stoop zich in Integrale Gezondheid, Chinese Geneeskunde en het effect van Stress reductie technieken (oa Hartcoherentie, Mindfulness, Meditatie en Martial Arts) op gezondheid en veerkracht.

In haar praktijk voor Integrale Gezondheid biedt Nienke Stoop begeleiding bij Kinderwens en in de Zwangerschap. Daarnaast bied zij leefstijlgeneeskundige begeleiding en coaching bij burn-out gerelateerde klachten onder zorgprofessionals.

Lees meer..

Minna Sangi, supervisie counseling, Zwangerschaps yoga, docent Trauma Sensitieve Yoga

In de periode van 1992 tot 2012 was Minna Sangi vanuit haar achtergrond in SPW + SPH werkzaam binnen de gehandicaptenzorg en psychiatrie  als woonbegeleider en ambulante begeleider, specifiek gericht op kinderen en jongvolwassenen

– vanaf 2012 is zij werkzaam in haar eigen praktijk voor supervisie counseling (particuleren, bedrijven en instellingen) , yoga, massagetherapie (specialisatie zwangerschapsyoga en trauma sensitieve yoga) trainingen, bijscholingen en workshops in Nederland en haar geboorteland Finland.

Lees meer..

Meld je aan voor  de training op 27 maart 2020:

Stress en Trauma sensitiviteit in de Geboortezorg Deel 2

Vrijdag 27 maart 2020

13:00 – 17: 30 uur

IJsselkade 8, Zutphen

Kosten: €169,-

Platformleden krijgen 50% korting bij gebruik van hun kortingscode.

Accreditatie door:
KNOV, V&VN, KCKZ (4,5 pt)
NVOG (4 pt)
NBVD (2 pt)

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This