Steunen en/of investeren

word Vriend van de Geboortenis

Doneren

Wil je ons gelijk steunen? Hieronder kun je een eenmalige donatie [bedrag vrij in te geven in de witte balk] geven. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd!

Bedrag

Word vriend van de Geboortenis [jaarlijkse gift]

Wissen

Over de Geboortenis

Stichting de Geboortenis is een initiatief van moeders die tevens geboortezorg professional zijn. Middels de website en online leeromgeving biedt Stichting de Geboortenis voorlichting en educatie aan (aanstaande) ouders en geboortezorg professionals.

De diensten die de Geboortenis biedt ondersteunen jonge ouders in de ontwikkeling van zelfvertrouwen, fysieke gezondheid en mentale kracht en beogen hierdoor een kansrijke start voor zo veel mogelijk baby’s en gezinnen.

Projectgroep de Geboortenis werkt aan de realisatie van een ecologisch Geboortethuis in Zutphen waarbinnen de zorg van kinderwens tot ouderschap samenkomt onder 1 dak.

Dit is een echt pioniers-project. Er is nog geen vergelijkbare locatie in Nederland (of Europa) waar vanuit een soortgelijke holistische visie wordt gewerkt rondom geboorte. We merken dat de mensen die we spreken direct geraakt worden door onze missie en zich willen verbinden aan ons project.

We hebben nu een concrete kans om het Vitens terrein in Zutphen aan te kopen en we gaan hiervoor. Daarom hebben we een projectgroep opgericht en zijn we ons aan het voorbereiden op de realisatie van het plan.

Wie zijn wij?

De projectgroep bestaat uit 2 bestuursleden van de Geboortenis en 2 externe professionals die zich op vrijwillige basis hebben verbonden aan het project.

Nienke Stoop, Arts (bestuur) Christine Derksen, Doula (bestuur) Marie Louise Gasseling, Stedenbouwkundige en Plannologe Antti Hänninen, Architect.

Daarnaast zijn we in gesprek met 7 deelnemers van ons Geboorteplatform die plannen hebben om zich als eerste gebruikers te vestigen in het Geboortethuis.

Stichting de Geboortenis neemt deel aan de werkgroep ‘Kansrijke Start’ binnen Gemeente Zutphen.

In het Geboortethuis komt plek voor:

Een gezondheidscentrum voor kinderwens begeleiding, zwangerschap en geboorte begeleiding, ouderschaps begeleiding. Een beval locatie. Een kenniscentrum voor bijscholing geboortezorg professionals.

Planning

Projectgroep Ecologisch Geboortethuis zal in 2021 verder gaan met de realisatie van een haalbare businesscase, fundraising en onderhandelingen met Gemeente Zutphen over de aankoop van bouwgrond. Door de aanwezigheid van andere projecten in hetzelfde gebied, en voorbereidende stedenbouwkundige processen die hiervoor reeds zijn verricht zal bij definitieve voortgang een belangrijk deel van het voorwerk al zijn verricht. De fysieke lokatie zal huisvesting kunnen bieden aan de praktijken van platformleden, alsmede een trainingslocatie zijn voor cursussen, bijscholingen en lezingen.

FASE 1 – voorbereiding

Nu – december 2021

27 Juni 2021 9 jarige bestaan en lancering ‘Vriend van de Geboortenis’ actie.

najaar 2021
Crowdfunding, exploitatiebegroting geboortethuis, overeenstemming gemeente voortgang onderhandelingen.

Voor deze fase voorzien we een financiële behoefte van €25.000.

FASE 2 – bouw en uitvoering

In 2020 zijn gesprekken gevoerd met potentiële investeerders, samenwerkingspartners en de gemeente. Mede ten gevolge van de Corona Crisis heeft de voortgang van visie ontwikkeling door de gemeente vertraging opgelopen. De Geboortenis hoopt in de loop van 2021 deel te kunnen nemen aan gesprekken hierover. Met de verdere uitwerking van haar ondernemingsplan en fundraising in 2021 komt de realisatie van het Geboortethuis langzaam dichterbij.

Met het huidige schetsontwerp zouden we op korte termijn op kleine schaal kunnen beginnen.

Hoe kun je ons helpen?

We zitten momenteel (juni ’21) in Fase 1, de voorbereiding. Om deze te kunnen voltooien hebben we geld nodig:

Eenmalige financiële steun

Een donatie doen en Vriend worden van de Geboortenis. Het meest geschikt voor bedragen < 500 euro.

Deelnemen aan onze eeuwigdurende obligatie lening. Ontvang jaarlijks 1,5% rente. Zie onze prospectus.
Het meest geschikt voor bedragen > 500 euro.

Periodieke financiële steun

Een periodieke schenking doen met een duur van minimaal 5 jaar.

De stichting heeft per 1 januari 2019  een ANBI status;  Giften en een periodieke schenking zijn fiscaal aftrekbaar. Ook is het mogelijk om de obligatielening middels een jaarlijkse schenking om te zetten in een periodieke gift die fiscaal aftrekbaar is.

Andere vormen van hulp

Breng ons in contact met andere mogelijk geïnteresseerde donateurs of investeerders. Wil je ons helpen de crowdfunding campagne een succes te maken of ken je iemand hiervoor? Laat het ons weten.

Wat maak je hiermee voor de Geboortenis mogelijk?

We kunnen alleen door naar Fase 2, de uitvoering van het project, als we in Fase 1 de nodige vooronderzoeken en andere voorbereidende werkzaamheden doen. Het geld dat je doneert of investeert gaat rechtstreeks naar dit doel.

Risico’s

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen (onder andere focus van de regering op het onderwerp Geboortezorg) en de morele steun van de gemeente Zutphen hebben we vertrouwen in dit plan en denken we dat de tijd er rijp voor is.

Het is echter mogelijk dat we Fase 1 afsluiten met de conclusie dat er geen voldoende haalbare business case is of de financiering niet rond komt.

De activiteiten van de stichting gaan dan onverminderd door, maar onze wens een fysieke plek te realiseren waar ook een geboortelocatie is, zullen we dan moeten uitstellen.

Zelf nemen we ook risico door de vele onbetaalde uren die we in het project steken.

Je donatie of investering zal sowieso bijdragen aan de vergroting van kennis en kunde van holistische geboortezorg en een kansrijke start van de eerste 1000 dagen van nieuw leven. Zo draag je met jouw gift dus hoe dan ook bij aan een goed begin en warm welkom voor zo veel mogelijk kinderen.

Doe je mee?

Wil je deelnemen aan onze eeuwigdurende obligatielening? Vul dan het interesse formulier in. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen voor een kennismaking. 

Doneren

Wil je ons gelijk steunen? Hieronder kun je een eenmalige donatie [bedrag vrij in te geven in de witte balk] geven.

Bedrag