Sprekers tijdens het symposium 11 november 2022

Warm welkom in de eerste 1000 dagen – ‘hoe empathie je wereld verandert’

DAGVOORZITTER

Marjolein Kok

Gynaecoloog | perinatoloog 

Als kind was zij al gefascineerd door zwangerschap en geboorte en als gynaecoloog gespecialiseerd in de verloskunde heeft zij meer dan duizend vrouwen begeleid in hun zwangerschap en bij de geboorte van hun baby. Door een burn-out veranderde haar visie op het vak en hoe zij dit zou willen uitoefenen radicaal. Zij gooide het roer om, heeft haar baan opgezegd en is nu bezig met een ontdekkingsreis naar de oorsprong van haar vakgebied, hoe zij haar werk zou kunnen uitoefenen buiten het ziekenhuis en de realisatie van haar droom: een holistisch centrum voor geboortezorg. 

JEUGD EN GEZONDHEID IN ZUTPHEN   

Jasper Bloem  

Wethouder Jeugd en Onderwijs

Een warm welkom in Zutphen. Kansrijke Start en jeugd gezondheidszorg, waarom Zutphen kiest voor preventie.

EEN ZACHTE LANDING – Wat heeft een empathische wetenschap van de geboorte en van ons bestaan vóór de geboorte aan te vullen op de gangbare visie?   

Jaap van der Wal    

arts | anatoom | embryoloog | filosoof

Empathie in de zorg rond zwangerschap en geboorte staat hoog in het vaandel van De Geboortenis. ‘De kracht van empathie’ heet dat. Of ‘Hoe empathie je wereld verandert’. Empathie in het voelen en het doen. Maar bestaat er ook zoiets als empathisch denken? Een van mijn slogans is: “Nog belangrijker dan wat we doen is hoe we over zaken denken, want hoe wij denken over zaken bepaalt vaak in hoge mate hoe we ermee omgaan”. Bijvoorbeeld: Maken we kinderen of krijgen we ze? Hoe wij over dingen denken, is tegenwoordig vooral ingegeven door hoe moderne wetenschap naar de dingen kijkt, zo ook geboorte, prenataal leven, foetus, embryo. Die kijk op de wereld is meestal gebaseerd op de toeschouwersmentaliteit: objectief, zaken als object buiten jezelf beschouwen. Maar waar is de empathie, de verbondenheid met de dingen? Volgens mij lijdt de samenleving tegenwoordig onder een teveel aan antipathie, dat is bij uitstek de grondhouding om de wereld en onszelf als object van wetenschap te beschouwen. Kan het ook anders? Bestaat er zoiets als een empathische wetenschap? Jazeker. Al decennialang ga ik als fenomenologisch (en spiritueel) embryoloog vragen als ‘Wat doen we eigenlijk als we embryo zijn of als we geboren worden?’ aan langs de weg van het invoelende participeren aan hetgeen je bestudeert. Ook dat is wetenschap. Dat heet fenomenologie. Dat levert vaak een heel andere kijk op belangrijke gebeurtenissen als conceptie, innesteling, zwangerschap en geboorte op en voegt invoelend inzicht op de gebruikelijke aanpak toe.  Dit hoeft niet meteen te betekenen dat je bepaalde technieken of behandelingen zou moet nalaten maar misschien ga je ze vanuit een ander aanvullende gezindheid doen. In het Engels heet geboorte delivery, hetzelfde woord gebruik je voor het afleveren van een pakketje. Wie doet eigenlijk de bevalling? De moeder, de verloskundige, het kind? Ik zal laten zien dat geboorte ook een sterven uit jezelf kan betekenen, en dat het wel degelijk van belang voor je latere ‘levenskundigheid’ is hoe je die geboorte doorstaat en meemaakt. In mijn voordracht wil ik een paar voorbeelden geven hoe een empathische wetenschap (fenomenologie) een ander licht kan werpen op hoe we de dingen doen, dan wel zouden kunnen doen.

 

FROM WOMB TO WORLD – DE REIS DIE ONS LEVEN BEPAALT

Anna Verwaal    

Van oorsprong obstetrie verpleegkundige | geboorteconsultant | geboortezorg instructeur | docent pre- en perinatale psychologie | lactatiekundige | geboortefotograaf

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ervaringen gedurende de conceptie, zwangerschap en geboorte een diepe imprint vormen die een grote invloed hebben op alle relaties in ons leven. Ook onze gezondheid, ons werk en dagelijks leven worden door die vroege imprints bepaald. Veelal zijn mensen zich hier niet van bewust. Maar meer weten over wat we hebben meegemaakt in die vroege pre-verbale periode is heel helpend. Veel van ons lijden komt namelijk vanuit dit onbewuste. Ons hiervan bewust worden is heel belangrijk. Dan kunnen we het bewust worden gaan benoemen en daarmee leren werken.

Tijdens deze lezing wordt aan de hand van geboortefotografie kennis overgedragen die o.a. ontstaan is tijdens 30 jaar lange ervaring op het gebied van pre-conceptionele tot postnatale begeleiding. De aansprekende beelden en heldere verhalen, aangevuld met verwijzingen naar wetenschappelijke bevindingen, maken duidelijk op welke manier pre,- en perinatale imprints, angsten of trauma’s, onszelf, onze dierbaren en patiënten/cliënten nog kunnen beïnvloeden.

Wat duidelijk zal worden is hoe ‘geheelde geboorteprofessionals’ met meer bewustzijn, compassie en empathie onnodig leed kunnen helpen voorkomen, en zowel (aanstaande) ouders als ongeboren en pasgeboren baby’s nog beter kunnen begeleiden en ondersteunen gedurende de pre, peri, en postnatale periode.

GELIJK GOED BEGINNEN

Tessa Roseboom 

Hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Uva (AMC)
Auteur van ‘De Eerste 1000 dagen’ en ‘Gelijk goed beginnen’

De wetenschap is glashelder over het belang van een goed begin. De ontwikkeling die een mens doormaakt in de eerste 1000 dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag legt de basis voor de rest van het leven. In haar recente boek Gelijk goed beginnen beschrijft Tessa Roseboom wat nodig is om een goede basis te bieden voor gezonde generaties. Het laat zien wat jij kan doen om bij te dragen aan een goede start, en inspireert om aan de slag te gaan om een klimaat te creëren waarin kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Tijdens haar bijdrage zal Tessa overtuigend laten zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een goede start, en inspireren om te ontdekken hoe jij gevormd bent tot wie je nu bent, en hoe jij kan bijdragen aan een goede start van kinderen. De verbinding tussen het persoonlijke en professionele en empathie staan daarbij centraal.

Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Zowel persoonlijk als professioneel is ze gefascineerd door hoe mensen worden gevormd door de omgeving en omstandigheden waarin ze opgroeien. Ze schreef Gelijk goed beginnen (2022), De eerste 1000 dagen (2018) en Baby’s van de Hongerwinter (samen met Ronald van der Krol, 2010).

Foto: Jeroen Oerlemans

WORKSHOP

Jeanette H. Reitsma 

 ‘Empathie in dialoog: ademruimte’

We zijn zoveel meer dan de tijd voor onze cliënt in onze agenda en de woorden die we te zeggen hebben in het contact met die cliënt.

Wij zijn zélf die veiligheid en empathie die we graag willen creëren voor de ander.

In deze workshop ga je ervaren hoe je heel concreet jouw lichaam, mind en adem kunt inzetten om die gewenste veiligheid en empathie te creëren in jezelf, je werkruimte en in de ontmoeting met je cliënt.

Je ontvangt bruikbare handvatten om in verbinding met jezelf de ander uit te nodigen om in dialoog te zijn en samen te werken.

En nee…dat hoeft niet meer tijd te kosten ????

Over Jeanette:

Ik werk als (relatie-)coach, opsteller (systemisch werk) en ademcoach van Transformerend Ademwerk.

Er is geen contact waar ons hart buiten blijft en onze adem niet meedoet.
Geen relatie die zich buiten ons eigen lichaam afspeelt.
Geen verbinding tussen de ene en de andere mens, waarbij de energie van het (familie-)systeem geen rol speelt.

In mijn werk ondersteun ik mensen om met behulp van hun adem en alle 6 zintuigen hun diepste verlangen naar een open, ontspannen en liefdevolle verbinding met zichzelf en anderen te leven en/of te herstellen.
Mijn gereedschappen daarbij zijn krachtige vragen, opstellingen, verschillende vormen van adem- en lichaamswerk  en een combinatie daarvan.

WORKSHOP

Nienke Stoop 

 ‘De Fysiologie van Veiligheid en Empathie’

Een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling en groei in de eerste 1000 dagen is de aanwezigheid van een betrokken ‘ander’ die responsief omgaat met de gevoelens en behoeften van het jonge kind. Bij voorkeur zijn dit de ouders. Maar ook jij als zorgprofessional, vanaf het contact met de verloskundige tot de consulten bij de jeugdverpleegkundige of arts op het consultatie bureau,  kan die belangrijke ‘ander’ zijn die het kind laat ervaren wat responsieve zorg en betrokkenheid is.
Door beter te begrijpen hoe in jou een staat van veiligheid en openheid door het zenuwstelsel kan worden ondersteund kun je dit ook weer overbrengen op de ouders en de kinderen waarmee je werkt. In deze workshop wordt uitleg gecombineerd met praktische oefeningen die eenvoudig te leren zijn en onder verschillende omstandigheden kunnen worden toegepast.

Over Nienke:

Holistisch Arts, Fertility Coach en specialist BodyMind gezondheid in de eerste 1000 dagen. Auteur van het boek Levenskracht, jouw eerste 1000 dagen in een nieuw licht. Co-Founder van Stichting de Geboortenis.

‘Als wij onze biologie en fysiologie beter gaan begrijpen zullen we ontdekken dat wij voorbedraad zijn voor Liefde. Empathie, compassie en vreugde behoren tot onze ware natuur maar kunnen verstoord raken door (chronische) stress, traumatische of overweldigende gebeurtenissen en druk van buitenaf. Het is een levenskunst om onze aangeboren vermogens vrij te maken zodat we deze kunnen inzetten voor het welzijn van onszelf en de mensen om ons heen. Ik ondersteun je daar graag bij!’

WORKSHOP

Rianne Toenhake 

‘Empathie belichamen via de zachte kracht van yin yoga’

“To me, the body says what words cannot” – Martha Graham. 

In deze workshop is er ruimte voor de taal van jouw lijf. Zachtaardig ontvouwen, liefdevol landen. 

Deze sessie is een uitnodiging om te zakken van je hoofd naar je hart, van te doen naar te ervaren. Letterlijk stil staan, op deze dag vol informatie en ontmoetingen. 

Stil staan en te leren van de fysiologie van jouw bloedeigen lijf. Door traag en zacht te bewegen, ontdek je de wereld binnenin jezelf op een nieuwe manier. Ik gebruik rust en stilte om meer vrijheid in ons, met ons en de wereld te ervaren. 

Vanuit deze plek kom je werkelijk in verbinding met jezelf en is er ruimte om authentiek vertrouwen te laten ontkiemen. In jezelf, jouw eigen lijf, maar ook voorbij je eigen fysieke grenzen: vertrouwen in het leven. 

Over Rianne: 

Rianne is arts voor integrale geneeskunde & leefstijlgeneeskunde, jeugdarts en yogadocent. Zowel persoonlijk als professioneel heeft ze een grote fascinatie voor ons lijf en hoe we hiermee in contact komen, als entreepoort voor verbinding & de universele wijsheden van het leven. 

WORKSHOP

Manon Zuuring 

‘Jezelf ontmoeten vanuit je hart’

De tijd, plaats van geboorte en ons geslacht drukken als eerste een stempel op wie je bent. Voortgekomen uit je omgeving, je ouders, jouw (geboorte)land en je geslacht, maar ook astrologische invloeden en je manier van denken en psychologische patronen die uit dit geheel voortkomen. 

Het eerste niveau van identiteit bestaat uit basale, primaire aspecten waarmee we worden geboren. Die kunnen onbewust zijn, maar gedurende je leven kunnen jij je er meer bewust van worden, waardoor je voor de keuze komt te staan of je erdoor beïnvloed wilt worden. 

Wie ben jij? Vaak vertellen we welk beroep we uitoefenen. Maar is dat wie je bent? Hoe kijk jij naar jeZELF? Heb jij compassie voor jeZELF? Waar identificeer jij je mee? Welke (innerlijke) kwaliteiten heb je verzameld, welke interesses heb je ontwikkeld, wat voor kennis heb je en wat heeft jouw manier van leven je gebracht?

Een workshop om kennis te maken met wie jij bent. Nieuwsgierig? We gaan verschillende redenen en manieren van denken proberen te vinden over waarom je doet wat je doet. Deze workshop geeft stof tot nadenken, eigenlijk past návoelen beter. Want we gaan in op jouw authenticiteit, met en zonder taal. Heel interessant om bij stil te staan en om dit zelf eens te ervaren.

Over Manon: 

Manon is verloskunidge én moeder van 6. Middels integrale zorg, begeleiding, coaching en craniosacrale therapie draag zij bij aan welbevinden en gezondheid. Nieuw leven en aanraking als ‘taal’ zijn haar passie.

Haar praktijk heet maan.konijn; een natuurlijk concept voor een zachte start.
“Het is mijn missie om een zachte start te creëren voor elk kindje. Of om de start te herstellen, zodat dit mensje in staat is, om vanaf hier zijn leven te starten en zijn/haar levenspad te ontdekken.”