Over ons

Stichting de Geboortenis is een initiatief van moeders die tevens geboortezorgprofessional zijn.
Middels de website en online leeromgeving biedt Stichting de Geboortenis voorlichting en educatie aan (aanstaande)
ouders en hun zorgverleners.
Leden van het Geboorteplatform ontmoeten elkaar op live events en hebben op de website de mogelijkheid tot promotie van eigen activiteiten en aanbod van trainingen, alsmede een forum voor de uitwisseling van kennis en kunde.
Projectgroep Geboortenis Zutphen werkt aan de realisatie van een ecologisch Geboortethuis in Zutphen.

Ontstaansgeschiedenis

In 2010 nam Hester Appelman het initiatief om contact te leggen met Nienke Stoop, voor een ontmoeting over haar droom: een integraal centrum voor geboorte en geboortezorg in Zutphen. Binnen enkele weken meldden zich verschillende professionals  om hierover verder mee te praten in een grotere kring.
In de periode 2010-2012 is er in verschillende samenstellingen gewerkt aan een visie en missie voor dit Geboortethuis.
Samen met Christine Derksen en Minna Sangi vormden Hester en Nienke het eerste bestuur van de Stichting die op 27 juni 2012 werd opgericht.
In 2015 organiseerde de Geboortenis de 6 weken durende tentoonstelling BirthDay met werken van Lieve Blancquaert in Zutphen.
In 2017 ging het voorzitterschap van de Geboortenis over van Hester Appelman naar Minna Sangi.

Begin 2020 vond een nieuwe bestuurswisseling plaats met de komst van een nieuwe voorzitter: Rob Mutsaers en Penningmeester: Kathy Herschderfer.

 

Achtergrond

In Nederland worden jaarlijks bijna 170.000 baby’s geboren, waarvan 22.000 in provincie Gelderland.
71% van deze bevallingen vindt plaats in de 2e lijn vanwege een gecompliceerd verloop van de bevalling.
Als er meer bevallingen plaats kunnen vinden onder verloskundige begeleiding in de 1e lijn (thuis, poliklinisch of in het Geboortethuis), krijgen meer babies een optimale start. Een goede voorbereiding is daarbij van groot belang.

Een kansrijke start in de eerste 1000 dagen van een nieuw mensenleven draagt bij aan de lange termijn gezondheid van dit kind en de samenleving waarin deze persoon opgroeit, leeft en zal werken.
De diensten die de Geboortenis biedt beogen een kansrijke start voor zo veel mogelijk babies. Begeleiding bij (langdurige) kinderwens, gedurende de zwangerschap en in de kraamtijd. Ondersteuning tijdens de bevalling door Doula’s en hulp bij vragen rondom de opvoeding in de allereerste levensjaren valt onder de holistische zorg die de Geboortenis aanstaande ouders wil kunnen bieden.

Geboortezorg professionals hebben te maken met hoge werkdruk en stressvolle werkomstandigheden. Professionele ondersteuning, bijscholing en stressbestendigheidstrainingen zijn voor deze doelgroep van groot belang om uitval ten gevolge van oa burn-out klachten te voorkomen.
Ontspannen zorgprofessionals hebben een vertrouwenwekkend effect op hun clienten, wat bijdraagt aan een voorspoedig verloop van de zwangerschap en bevalling.
Onderzoek wijst uit dat communicatieproblemen tussen client en professional, alsmede tussen professionals onderling, een belangrijke oorzaak zijn van complicaties in de bevalling.
Door bijscholing te bieden aan de zorgprofessional beoogt de Geboortenis een verdere reductie van het aantal gecompliceerde bevallingen en grotere tevredenheid onder jonge ouders en kinderen.

 

Doel van de stichting

Algemeen doel

Stichting de Geboortenis heeft als doel:

  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van integrale zorg rond kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap door middel van onder andere (wetenschappelijk) onderzoek, het aanleggen van een up-to-date bibliotheek van (inter-)nationale literatuur en het organiseren van lezingen en workshops door nationale en internationale sprekers.
  • Het bieden van cursussen/trainingen voor (aanstaande) ouders, groepen en zorgverleners.
  • Het helpen realiseren en mogelijk exploiteren van een duurzaam gebouwd geboortehuis, alsmede het verwerven van onroerend goed.
  • En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting beoogt het algemeen nut.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Bestuurssamenstelling 2020

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden (v.l.n.r.)

Kathy Herschderfer – Penningmeester
Nienke Stoop – Algemeen Bestuurslid
Rob Mutsaers – Voorzitter
Christine Derksen – Secretaris

De stichting heeft 70 Geboorteplatformleden.

Geboortenis Zutphen is een initiatief (Coop/BV io) dat voortkomt uit de stichting.
De projectgroep Geboortenis Zutphen heeft 5 leden
de initiatiefgroep gebruikers Geboortethuis kent 7 deelnemers die tevens lid zijn van het Geboorteplatform.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan

Download HIER ons Beleidsplan Januari 2019

Hoofddoelen in 2019

De website wordt vormgegeven, platformleden krijgen op deze nieuwe site meer zichtbaarheid en er ontstaat de mogelijkheid eigen trainingen aan te bieden via een online academie.
2 Maandelijks plannen we avonden waarvoor onze doelgroep zich kan inschrijven om aanwezig te zijn. Deze avonden zijn bedoelt om informatie te verstrekken en onderling ervaringen uit te wisselen.

Gedurende het jaar zullen events en bijscholingen gericht op kennisontwikkeling bij de zorgprofessionals worden georganiseerd. Een actueel overzicht van events en lezingen zijn te vinden in de agenda.(link)

Een eerste start zal gemaakt worden voor onderzoek middels het analyseren van de uitkomsten van de vragenlijst Vitaal Zwanger en de aanvang van het validatie traject binnen de ontwikkeling van deze vragenlijst. Door de vragenlijst bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen verwachten wij meer inzicht te verwerven over de stand van de gezondheid onder Nederlandse zwangeren, te beginnen met de populatie in de Gemeente Doesburg.

Uitgezocht gaat worden of er mogelijkheid is tot het verkrijgen van financiële ondersteuning vanuit fondsen.

Door deelname aan het Cleantech Start-up Accelerator Programma wil Stichting de Geboortenis meer aandacht krijgen voor haar plan tot de realisatie van een ecologisch en zelfvoorzienend Geboortethuis in Zutphen. Alsmede interesse wekken bij potentiële   investeerders voor deelname aan de realisatie van dit initiatief ter bevordering van de volksgezondheid in de eerste 1000 levensdagen. In 2019 zal in samenwerking met ontwikkelingspartners een haalbaarheidsstudie plaatsvinden naar de mogelijkheid om het integrale gezondheidscentrum te bouwen en exploiteren.

In 2020, zal er weer een (inter)nationaal symposium worden georganiseerd. Hiervoor zullen in 2019 de voorbereidingen worden gestart. 

ANBI

Stichting De Geboortenis heeft een ANBI-status. Hierdoor zijn donaties en giften aan onze stichting als aftrekpost in je belastingopgave mogelijk. Stichting De Geboortenis draait voor 100% op vrijwilligers en is niet afhankelijk van subsidies.

Door middel van ondernemend denken, waarbij we onder andere inzetten op de organisatie van bijeenkomsten, workshops, lezingen en symposia, proberen wij onze financiën gezond te houden. Je donatie helpt ons om onze doelen te verwezenlijken.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

 

NL26TRIO0254830986  t.n.v.  Stichting de Geboortenis

RSIN 851774313

KVK-nummer: 55584136

Een beetje geschiedenis – Over de initiatiefgroep

In 2009 startte Hester Appelman de WordPress Blog en praktijk De Geboortenis in Haarlem. In 2010 nam Hester Appelman het initiatief om contact te leggen met Nienke Stoop, voor een ontmoeting over haar droom: een integraal centrum voor geboorte en geboortezorg in Zutphen. Binnen enkele weken meldden zich verschillende professionals  om hierover verder mee te praten in een grotere kring.
In de periode 2010-2012 is er in verschillende samenstellingen gewerkt aan een visie en missie voor dit Geboortethuis.
Samen met Christine Derksen en Minna Sangi vormden Hester en Nienke het eerste bestuur van de Stichting die op 27 juni 2012 werd opgericht.

Lees meer…

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvang als eerste het nieuws over nieuwe trainingen, blogartikelen en bijeenkomsten.