Ontwikkeling van je kind

Opgroeien is een bijzonder, maar ook ingewikkeld proces. In elke ontwikkelingsfase doet een kind nieuwe vaardigheden op en zal hij of zij de wereld om hem of haar heen steeds meer ontdekken en begrijpen. Het kind leert door vallen en opstaan. Ook u als ouder komt in elke leeftijdsfase van uw kind en elke verandering in de gezins- en schoolsituatie voor nieuwe uitdagingen te staan. Zo is de adolescentie een spannende en tegelijk kwetsbare periode waarin uw kind op zoek gaat naar zijn of haar identiteit en oefent met zelfstandig worden. Het is niet altijd eenvoudig om uw kind daarbij te begeleiden.

Father complaining to teenage boy sitting with a guitar at homeZorgen over uw kind

Soms maakt u zich heel veel of langere tijd zorgen over uw kind. Bijvoorbeeld als hij of zij een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt en worstelt met allerlei gedachten en gevoelens hierover. Of als uw kind regelmatig woedebuien heeft en ruzie maakt met klasgenoten. Misschien merkt u dat uw kind heel weinig zelfwaardering heeft en vaak faalangstig is. Zo kunnen er nog meer situaties zijn waar u zich misschien geen raad mee weet.

Praktijk Nieuwe Maan

Wanneer de problemen niet vanzelf overgaan, kan het prettig zijn om deskundige hulp te krijgen. Bij praktijk Nieuwe Maan gaan we samen op zoek naar oplossingen die voor u en uw kind werken. Er is een prettige sfeer waarbij we uitgaan van de krachten van uw kind en jullie gezin. Uw kind leert dat hij of zij invloed kan hebben op de situatie en dat geeft een gevoel van zelfvertrouwen!

Problemen en klachten

Praktijk Nieuwe Maan biedt kortdurende zorg. Er kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar terecht met de volgende problemen en klachten:

  • angst en verlegenheid
  • gevoelens van eenzaamheid
  • gebrek aan zelfvertrouwen
  • omgaan met hooggevoeligheid
  • pesten of gepest worden
  • somberheid
  • slaapproblemen
  • omgaan met echtscheiding of andere veranderingen in de gezinssituatie
  • spanningen in het gezin
  • gedragsproblemen (zoals boze buien, opstandig gedrag, spijbelen)
  • omgaan met een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD, autisme) bij het kind of een ander gezinslid
  • omgaan met traumatische ervaringen (zoals ziekte of dood)

Voor wie niet?

Praktijk Nieuwe Maan biedt geen Specialistische GGZ, voor bijvoorbeeld:

  • kinderen of jongeren met ernstige en complexe (psychiatrische) problemen
  • kinderen of jongeren die zich in een crisissituatie bevinden of suïcidale gedachten hebben
  • gezinnen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben

Contact en meer informatie

Ilse van Huet, Orthopedagoog en beeldend therapeut

Telefoonnummer: 06-16510743Nieuwe Maan logo trans (1)

E-mailadres: ilse @ nieuwemaan.net

www.praktijknieuwemaan.net

error: Content is protected !!