Online Geboorteplatform bijeenkomst

Dinsdagavond 16 januari

Online Platformavond 16 Januari 2024

Wat zijn wij blij om te zien hoe het netwerk van de Geboortenis groeit en daarmee de bedding die we creëren waarin zorgprofessionals en (aanstaande) ouders zich veilig, welkom en gezien voelen. Waarin we met elkaar onszelf en de ander ondersteunen om zijn/haar unieke pad in dit leven te bewandelen. Samenwerken om empathische 1ste 1000 dagen zorg vorm te geven en door te laten dringen tot zoveel mogelijk zorgprofessionals en de organisaties waarin zij werkzaam zijn.

Afgelopen tijd mochten we veel nieuwe leden verwelkomen. Speciaal voor hen, en ieder ander die interesse heeft in het Geboortenis Platform is er binnenkort weer een online avond waarin we met elkaar kunnen verbinden, elkaar ontmoeten én waarin de kernteamleden van de Geboortenis de oorspronkelijke visie en intentie van de Geboortenis delen. Na het bijwonen van deze avond weet je nog beter waar de Geboortenis en het platform voor staan, wat onze ‘code of agreement’ inhoudt en hoe je als professional en ‘vriend van..’ betrokken kunt zijn bij de co-creatie die de Geboortenis is. Tijdens deze avond willen we ook ruimte bieden aan alle nieuwe leden om iets te vertellen over zichzelf, hun werk of iets anders dat zij graag met de groep willen delen. Bestaande leden stellen zich kort voor zodat voor de nieuwe leden duidelijk is wie er nog meer deel uitmaken van het platform.

Wij nodigen jou van harte uit voor deze Online Platformavond.
Deze avond is voor (nieuwe) leden en kan voor geïnteresseerden een mooie gelegenheid zijn om eerst kennis te maken alvorens te kiezen voor deelname aan het platform.

Praktisch

Datum en tijd: Dinsdagavond 16 januari van 19.30 – 21.00 uur 

Locatie: online (zoommeeting)

Bijdrage
Gratis voor leden van het Geboorteplatform
€ 5,00 voor niet-leden

JE BENT VAN HARTE WELKOM!

Heb je nog vragen over de Online Geboorteplatform bijeenkomst op 16-01-2024?

2 + 5 =