Marie-Louise Gasseling is milieuplanoloog en Achterhoeker. Ze heeft veel bij gemeenten gewerkt in locatie-ontwikkelingen, stuurt het omgevingsmanagement aan in complexe bouw- en infraprojecten bij grote aannemers en geeft advies in het organiseren en vormgeven van duurzaamheid binnen bouwprojecten. Belangrijke ervaring die ze nu inzet voor het initiatief van de Geboortenis, voor het realiseren van het Ecologisch Geboortethuis.

“Ongeveer 2,5 jaar geleden ben ik als zelfstandige gestart met Circle Motion. Circle Motion jaagt vernieuwing in denken, organiseren en samenwerken aan. De circulaire economie is hierbij een grote inspiratiebron. Ik wilde graag weer scherper koersen op duurzaamheid, met name in de gebouwde omgeving. Kortom: het circulair bouwen.” Hier kwamen mijn oerdrijfveren weer naar boven, vanuit mijn opleiding en dat typisch Achterhoekse karakter. Voeten in de klei, handen uit de mouwen, logisch denken en leren door te doen.

Op welke manier ben jij betrokken bij het project de Geboortenis?

“Tot nu toe vooral als expert in locatie-ontwikkeling en projectbeheersing. Sinds een half jaar is mijn rol ook wel wat gewijzigd. Nu Rob van den Brand erbij is gekomen, ervaar ik meer aandacht en steun voor het projectmanagement en de projectbeheersing.

Ik heb bijvoorbeeld een globale planning opgesteld en daarin verschillende fases benoemd, en probeer ik in ‘Jip en Janneke’ zo helder mogelijk uit te leggen welke activiteiten in welke fase thuishoren. Zo zitten we nu in de fase “Van kansrijke propositie naar haalbare business case”. Wanneer kunnen we spreken van een haalbare businesscase? En wat moet afgerond of aangetoond zijn om naar de volgende fase te gaan. Bijvoorbeeld op gebied van ontwerp, planologisch, juridisch, maar bijvoorbeeld ook op financieel vlak. Door alle onderwerpen mee te nemen, zorgt dit voor een beheerst proces. Dit voorkomt dat activiteiten overnieuw moeten, wat extra inspanning, tijd en geld kost. Naast deze projectmatige aanpak is het de kunst om voldoende flexibiliteit te houden voor toeval en kans die het initiatief juist sterker kunnen maken.

Soms houdt mijn rol in dat ik ‘de drammer’ ben, omdat ik graag overzicht en scherpte behoudt. Ik vraag dan door: wie speelt welke rol, wie is op papier de opdrachtgever, wie gaat welke risico’s aan in de planvoorbereiding? Mijn doel dan is om de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te hebben. Ook over geld. Want geld is niet vies; het is een middel dat we nodig hebben om het plan te realiseren. Daarom moet helder zijn wie welke voorwaarden stelt, waar waarde gecreëerd wordt en hoe we de financiering organiseren, zodat dit integraal onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling van het plan.

Binnen het bouwteam ben ik degene die risico’s in beeld wil brengen en die zich hardop afvraagt wat haalbaar is. Een bijzondere tegenstelling met mijn normale rol: in de meeste teams, zoals bij aannemers, trek ik juist aan de duurzaamheids- en kwaliteitskant. Die kant wordt hier door vele betrokkenen bij De Geboortenis, waaronder architect Antti, eigenlijk al voldoende ingevuld.”

Hoe ben je betrokken geraakt bij het project van De Geboortenis?

“Via Stefan, een medeleerling aan de opleiding Praktische Filosofie en Spiritualiteit, hoorde ik over het initiatief van De Geboortenis. Ik wist direct dat ik wilde kennismaken. En na de kennismaking met het bestuur en Antti voelde ik dat ik iets zou kunnen en willen bijdragen aan de uitrol van dit initiatief.

Het onderwerp raakte bij mij ook gelijk een gevoelige snaar. Ik ben zelf geen moeder, maar wel een kind van… De eerste 1000 dagen in mijn eigen levenscyclus waren voor mijn moeder zwaar. In die tijd werd een postnatale depressie vaak niet herkend, laat staan erkend. Ik huilde veel en wilde niet eten. Pas toen ik in de 30 was hebben we samen over die tijd gepraat. Mijn moeder is voor mij één en al liefde.

Ik was ook nieuwsgierig naar die holistische zienswijze. En ik begon me af te vragen: heb ik me wel voldoende vanuit mezelf ontwikkeld? Zijn het niet veel dingen van buitenaf geweest, die ik me vervolgens heb geprobeerd eigen te maken? De interesse in filosofie en spiritualiteit is zo’n 10 jaar geleden al flink aangewakkerd door een manisch-depressieve periode.

Wat spreekt je zo aan aan het Geboortethuis project?

“Naast de duurzaamheidsambitie komt het voor mij toch weer terug op dat ‘van binnenuit’ beginnen. Daar zit gelijk een uitdaging, want wat hier van binnenuit is ontstaan, dit idee en deze visie, hoe gaan we dat op een duidelijke manier overbrengen naar de doelgroepen? Zodat het toegankelijk wordt voor een grotere groep mensen; zwangeren, potentiële financiers en potentiële gebruikers (zorgprofessionals)? Juist hier kan ik helpen. Ik ben niet de visionair, maar kan me inleven en verbindingen leggen. Door op het juiste moment de juiste vragen te stellen, hoop ik bij te dragen aan de daadwerkelijke realisatie van het Geboortethuis.”

Hoe zou je jouw persoonlijke purpose omschrijven en waarom past die zo goed bij de visie van De Geboortenis?

“[bctt tweet=”Een duurzame start van het leven is eigenlijk belangrijker dan al het andere. Een zachte landing in een healing environment zijn zo wezenlijk voor moeder en kind.” username=”geboortenis”]Een duurzame start van het leven is eigenlijk belangrijker dan al het andere. Een zachte landing in een healing environment zijn zo wezenlijk voor moeder en kind. Daar zit toch wel die purpose. De realisatie van het Geboortethuis is natuurlijk ook een bijzonder icoonproject voor Zutphen als het gaat om de combinatie van innovatie in duurzaamheid en zorg. Dat maakt het voor mij helemaal de moeite waard om hier vrijwillig aan verbonden te blijven.”

Wat zijn jouw toekomstdromen? En hoe zie jij in de toekomst de samenwerking met De Geboortenis?

“Nu Rob erbij is gekomen, kan mijn rol binnen het project weer een beetje verschuiven. Ik wil graag meer aandacht besteden aan het in beeld brengen van de keten van geboortezorg, de stakeholders en scherper stellen waar welke waarde ontstaat door ons initiatief. Dus: welke toegevoegde waarde levert het Geboortethuis, op welk moment en aan wie? Hiervoor zou ik bijvoorbeeld samen met Nienke een hele dag willen sparren en tot nieuwe ideeën komen. Het is vervolgens belangrijk dat we met de stakeholders aan tafel gaan om dit te bespreken en samenwerkingen te onderzoeken. Dit leidt dan tot innovatieve verdienmodellen voor de voorfinanciering, bouw- en/of de beheerfase van het Geboortethuis.

In de toekomst wil ik me meer bezig houden met opleidingen op het gebied van circulair bouwen. Het geven en begeleiden vind ik heel leuk, het geeft me ontzettend veel energie. Samen met Pro3P hebben we nu een simulatie opgezet voor opdrachtgevers en -nemers die een circulair project willen draaien. Deze simulatie brengt dan onder andere in beeld wat de successen, risico’s en blinde vlekken zijn. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat verder gaat ontwikkelen.

Voor mezelf wil ik voldoende aandacht hebben voor het pad van de overgave, daar goed naar luisteren en vaker de waarnemer te zijn. De praktische filosofie helpt me om dit telkens weer te herinneren. Het houdt me dichter op wie ik ben. Dat blijft een persoonlijk doel en een onderzoek op zich haha.

En daar neem ik ook ‘van binnen naar buiten’ aspect in mee waar ik het eerder over had. Dat triggert me echt, en ik leer er heel veel van. Daar zit de basis van waarom ik nog steeds bij De Geboortenis betrokken ben, en waarom ik het project een warm hart toe draag. Het is voor mij de kern, en ik heb sterk het gevoel dat ik dat mag ontvangen.”

Website: http://www.circlemotion.nl/

Auteur: Stichting De Geboortenis

Auteur: Stichting De Geboortenis

Stichting De Geboortenis in Zutphen is er voor alle zwangeren en (wens)ouders. Het Geboorteplatform biedt de zorgprofessional toegang tot informatie over symposia, lezingen, [bij]scholing en andere belangrijke evenementen voor professionals in de geboortezorg. De Geboortenis werkt aan de realisatie van een ecologisch geboortehuis in Zutphen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvang als eerste het nieuws over nieuwe trainingen, blogartikelen en bijeenkomsten.

Newsletter Form (#1)