Er komt een grote verandering aan voor de Geboortenis.
Nadat zij zich jarenlang vol passie, liefde en toewijding ingezet hebben voor de Geboortenis, hebben Nienke en Christine besloten het stokje over te dragen.

Allereerst laten wij hen zelf aan het woord:

Christine

In het voorjaar van 2010 werd ik uitgenodigd voor een bijeenkomst over het opzetten van een geboortehuis in Zutphen.
Ik voelde mij geroepen, was sinds een paar jaar doula en het sloot precies aan bij mijn verlangen om mijn doulawerk vorm te geven in een groter verband vanuit het principe “It takes a village to raise a child”. Ik was net teruggekeerd naar mijn geboortedorp Almen vanuit Frankrijk waar ik jaren gewoond had.

14 Jaren zijn inmiddels verstreken, waarin wij samen met vele anderen een bijzonder pad gelopen hebben. Inspirerende en hartverwarmende ontmoetingen gehad en mooie events georganiseerd.
In 2011 werd Stichting de Geboortenis opgericht. Al snel ontstond er een netwerk van zorgprofessionals, het geboorteplatform, om bij elkaar een warme bedding te vinden om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en waar mogelijk samen te werken.
De tentoonstelling BirthDay in 2015 gaf een hele nieuwe dimensie aan onze organisatie waarin we voor het eerst een groot event organiseerden met daarbinnen een heel programma van lezingen, filmvoorstellingen, workshops en een symposium.

En in al die jaren werkten we aan de realisatie van het Centrum 1ste 1000 dagen. Dat bleek steeds weer een lastige opgave waar wij zelf een aantal vaardigheden misten en het geld ontbrak om die in te kunnen huren. Onze kracht lag vooral in het creëren uit het hart en ons laten leiden door onze intuïtie. Maar kwaliteiten als structuur bieden, een helder en concreet plan formuleren, etc. lagen een stuk moeilijker.

De inspiratie die uitging van de Geboortenis zorgde voor meer bewustzijn bij mijzelf en vele collega’s in het werkveld van de 1ste 1000 dagen in de manier waarop wij baby’s en hun ouders verwelkomen. Vele harten zijn geraakt.
Alle jaren bij de Geboortenis zijn van grote waarde geweest, zeker ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid, een thuiskomen in mijn eigen hart en het besef dat daar alles ontspringt. Helemaal mogen zijn in alle eenvoud. Ik heb mij met alle liefde toegewijd aan de Geboortenis en het project gedragen. Ik voel nu dat mijn bijdrage voldoende geweest is en de verdere ontwikkeling uit handen gegeven mag worden. Wellicht is deze stap ook voor de Geboortenis precies wat nodig is om verder te kunnen groeien.

Nienke

20 jaar geleden kweekte ik uit een heel klein zaadje een sequoia boompje. Het duurde heel lang voordat ‘t kleine sprietje een beetje op een boompje begon te lijken. Ik had een soort kasje waar het in kon groeien zodat ‘t niet uitdroogde. Na een aantal jaren gaf ik het een potje in de vensterbank. Ik tekende een N-O-Z-W op de pot toen we verhuisden zodat ik het in het nieuwe huis weer op dezelfde stand tov de zon kon zetten. De pot werd groter en het boompje verhuisde naar de veranda. Nu sterk genoeg om daar ook te overwinteren. En toen kwam de dag dat we haar in de grond zetten. Een plekje vinden in de tuin. Vaste grond onder de voeten.

Wat er toen gebeurde was fenomenaal. In korte tijd begon het boompje enorm te groeien. Elk jaar verdubbelde zij zich in lengte en al snel bedachten we dat ‘t misschien beter was om haar te verplaatsen naar een landgoed waar ze alle ruimte kon krijgen. Er kwam wat tussen..en een jaar later zei de boomchirurg..nu lukt het niet meer…

En dus staat zij hier. Achter in onze tuin. Druk doende de hoogste boom van het Deventerweg kwartier te worden. Elk jaar groter, fierder, stralend. Het is haar natuur.

Die eerste jaren was ze kwetsbaar. Klein. Onzichtbaar. Nu is ze niet meer weg te denken uit de buurt. In de afgelopen 7 jaar kwam ze tot wasdom.

Deze sequoia is de geboorteboom van mijn oudste zoon. En dit verhaal doet me denken aan de geschiedenis van de Geboortenis.

Een initiatief dat in 2010 voorzichtig haar eerste verkennende stappen zette en in de afgelopen 14 jaar uitgroeide tot een klein maar stoer boompje dat klaar is om uitgeplant te worden in de volle aarde.

Heel veel liefde, zorgvuldige aandacht, doorzettingsvermogen en inspiratie hielden haar de afgelopen jaren in leven. Onder haar bladerdak vonden integraal denkende en werkende professionals een omhullend veld waarin ontmoeting en kennis gedeeld werden. Een gezamenlijke droom voor een fysiek geboortehuis was daarin een belangrijke motor die keer op keer het vuur brandend hield.

In de afgelopen 7 jaar groeide ook landelijk een nog veel groter besef van het belang van een warm welkom en zachte landing. Een bewuste houding ten aanzien van de eerste 1000 dagen en de invloed van een kansrijke start zijn niet meer exclusief het domein van een ‘woo woo’ community, maar gemeengoed geworden met een stevig wetenschappelijk fundament. Op sociale media klinkt een helder geluid vanuit bewuste jonge ouders, een verlangen naar continuïteit van zorg en een holistische benadering van gezondheid en vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorte.

Na jaren van betrokkenheid en zorg voel ik dat het tijd wordt om dit project nog meer op eigen benen te laten staan. Te verpoten naar volle grond. Liefst direct op een mooi ‘land-goed’, waar het goed kan landen.

Dat vraagt een mentorschap in de opvoeding dat een moeder niet kan bieden. Dat je als moeder beter kan overlaten aan een inspirerende leraar/vriend(in)/oom/tante/ die net een andere laag weet aan te spreken dan jij zelf. Omdat je als moeder een bepaalde emotionele betrokkenheid hebt die in deze levensfase minder past.

Daarom heb ik besloten om me terug te trekken uit het bestuur van de stichting en het stokje door te geven.

Voor mij is het daarin belangrijk dat ik bij vertrek ook zeker weet dat het project voortgang behoudt en er mensen opstaan om dit verder te leiden dan ik ooit heb gekund. Dat ik het met een gerust hart kan overlaten en van een afstand mag genieten van haar verdere groei.

Zoals elke moeder kan beamen is dit geen eenvoudige stap maar wel een belangrijke.

Ik sta in het moeder/hoederschap van de Geboortenis niet alleen. Aanvankelijk had de Geboortenis 4 moeders, nu zijn er nog 2, en samen nemen we afscheid. Zullen ook wij ons voegen bij de ‘raad van wijzen’ van de Geboortenis, en operationele zaken overdragen aan zij die ons opvolgen en de kernteam leden zullen komen versterken.

Die tijd is nu gekomen.

Hoe nu verder

Wij wensen de Geboortenis krachtig en vruchtbaar leiderschap. Volle grond onder de voeten en alle ruimte om te kunnen groeien. Daar horen nieuwe hoeders bij met verstand van levens zaken en bedrijfservaring die nu ontbreekt.

Voel jij een roep? Zie jij in jezelf het mentorschap dat hiervoor nodig is?

Dan willen wij je van harte uitnodigen om op 23 april deel te nemen aan een co-creatie dag in Zutphen waarop je kennis kunt maken met de Geboortenis, hoort waar het project nu staat en in kunt voelen of dit project jou daadwerkelijk roept. Jij de juiste persoon bent voor de ondersteuning en het succes van haar volgende levensfase.

We komen die dag samen om te kijken hoe de Geboortenis een vervolg krijgt.
Eenieder die zich betrokken voelt bij de Geboortenis en wil bijdragen aan dat vervolg is van harte welkom. Wij ervaren de oorsprong van de Geboortenis als een energetische blauwdruk, waarvan de manifestatie zich op een natuurlijke manier ontvouwt. Van binnenuit. Zo vindt zij de juiste mensen op het juiste moment. Wij zijn dienstbaar aan dit hele proces en laten vrij in welke vorm de Geboortenis verder stroomt.

Huidige activiteiten

Mogelijk worden alleen bepaalde deelaspecten vervolgd:

 

 • Het geboorteplatform als netwerkorganisatie met platform avonden (online en live), 2x per jaar het netwerk event ‘de Happyning’.
 • De website vol informatie en online academy waar platform leden hun trainingen, blogs en boeken kunnen aanbieden en bij kunnen dragen aan de online holistische 1000 dagen beurs ‘ Vitaal Zwanger’.
 • Het organiseren van events voor (aanstaande) ouders en inspirerende bijscholingen / symposia voor professionals, soms in samenwerking met andere partijen. Bijvoorbeeld het symposium op 1 februari 2025 ism het Post Natal Support Network en het European Doula Network.
 • Deelname aan het kernteam Kansrijke Start Zutphen en de organisatie van een festival voor aanstaande ouders mmv professionals in de eerste 1000 dagen zorg. (najaar 2024)
 • Café Ouders & Co, eens per maand op vrijdagochtend ontmoeten zwangeren en ouders met een baby en /of jonge kinderen elkaar in Café Geweldig!.
 • Mama ochtend op het Asielzoekerscentrum Zutphen en voorlichtingsavonden (nog in ontwikkeling) voor zwangeren in dit centrum.
 • Het creëren van een 1ste 1000 dagen centrum (in Zutphen en/of elders).
  In Zutphen hebben wij in de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente en meegedacht over de visie ontwikkeling van een gebied waarin onze ‘drooom locatie’ nog steeds beschikbaar is. Het is de vraag hoe lang deze nog door de gemeente gereserveerd wordt voor de realisatie van dit centrum, maar de grond ligt bouwrijp klaar! Ook het zorgconcept met financiële begroting staat in de kinderschoenen. Met dank aan architect Antti Hänninen (Ahad.nu) ligt er een fantastisch ontwerp voor het centrum. In samenwerking met het HCG (Holistische Centra voor Geboorte) initiatief van Marjolein Kok wordt gekeken naar samenwerking en het bundelen van krachten. De tijd is rijp voor een nieuwe ontwikkeling in de geboortezorg!

Het kernmotief van de Geboortenis kent 2 delen:

 1. Een warm welkom
 2. Precies zoals je bent!

Als pasgeborene hebben we deze grondwaarden het hardste nodig: Verbinding en de vrijheid om authentiek te mogen zijn. Dat vormt de basis van veilige hechting, zelfvertrouwen en gezondheid. Tot op hoge leeftijd aan toe.

Voel jij de roep

Voel je dat jij je in wil zetten om de Geboortenis verder te helpen groeien? En spreekt dit motto je aan?

De Geboortenis is op dit moment een vrijwilligers- en pro purpose-organisatie. Professionalisering is zeker een van onze wensen. Toch is het goed om je te realiseren dat deelname aan dit initiatief niet alleen een helder commitment vraagt om praktisch verder te willen bouwen aan het project. Een zielsverwantschap met de grotere missie en verbinding met eerste 1000 dagen zorg is echt een pré. Wij zien dat onze bijeenkomsten als een warm bad ervaren worden van helemaal mogen zijn wie we zijn. Daar wordt iedereen enthousiast om vorm te geven aan het gedeelde verlangen naar een maatschappij waarin ieder mensenkind zich thuis en welkom weet. Maar hoe zetten we dat om in concrete stappen? Samen creëren uit het hart, ingebed in een duidelijke structuur vraagt om leiderschap én ervaring. Jouw expertise is daarin van harte welkom! Ken je iemand die zich (samen met jou) in zou willen zetten voor dit project? Stuur dan dit bericht door.

Wij zien jullie heel graag op 23 april!

Overdracht

Op vrijdag 28 juni, op de viering van de 13de verjaardag van Stichting de Geboortenis, vindt een ritueel plaats om deze nieuwe fase in te luiden met de nieuwe kernteamleden en bestuursleden die zich de komende tijd zullen aandienen.
In de periode daarna, tot begin 2025 dragen wij, Nienke en Christine, zorg voor de overdracht van onze taken. Wij hebben goede hoop dat de juiste mensen de Geboortenis zullen vinden de komende tijd. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan zal de stichting op 1 april 2025 worden opgeheven.

Met een warme groet en veel liefs
Nienke Stoop en Christine Derksen

Mede namens de andere leden van het bestuur en kernteam:
Karin Thomas, Jeanette Reitsma, Manon Zuuring, Kylie Berens en Maud Robben

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvang als eerste het nieuws over nieuwe trainingen en bijeenkomsten.

Newsletter Form (#1)