De keuze voor het beste ziekenhuis?

Als je besloten hebt dat je in het ziekenhuis wilt bevallen, of als je tijdens je thuisbevalling moet uitwijken naar het ziekenhuis, hoe weet je dan wat een goed ziekenhuis is?

Eén van de manieren om een afweging te kunnen maken aangaande het meest geschikte ziekenhuis is van te voren de ziekenhuizen in jou omgeving vergelijken op het percentage uitgevoerde keizersneden. Deze cijfers kun je vinden op de site Ziekehuistransparant . Je kunt dan je woonplaats selecteren en vervolgens de verschillende ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Voorbeeld

Ik woon in Amsterdam en wil het beste ziekenhuis voor mijzelf en mijn baby. Als je Amsterdam geselecteerd hebt en vervolgens het Academisch Medisch Centrum, kun je in het linker menu “zwangerschap” selecteren. Je krijgt dan een overzicht te zien van o.a. het percentage uitgevoerde keizersneden. In het AMC kun je de cijfers als volgt lezen:

VOKS-percentiel primaire sectio’s (geplande keizersneden) 2009 is 58%.

Dit wil zeggen dat in 2009 in 58% van de praktijken (ziekenhuizen) voor deze specifieke groep mensen minder geplande keizersneden werden verricht. Het AMC heeft in het jaar 2009 dus een hoger percentage geplande keizersneden dan je zou mogen verwachten.

VOKS-percentiel secundaire sectio’s 2009 is 82%.

Dit wil zeggen dat in 2009 in 82% van de praktijken (ziekenhuizen) voor deze specifieke groep mensen minder spoedkeizersneden werden verricht. Het AMC heeft dus in vergelijking met andere ziekenhuizen een heel hoog percentage spoedkeizersneden.

Wat zegt dit nu over de kwaliteit van het ziekenhuis?

In het geval van het AMC kan er in ieder geval de conclusie worden getrokken dat vergeleken bij wat gemiddeld gezien verwacht zou kunnen worden, het AMC vaker de noodzaak ziet om een keizersnede te plannen of een spoedkeizersnede uit te voeren. Wat de oorzaak van deze hogere percentages precies zijn is niet op te maken, maar zou kunnen duiden op een andere beleid ten aanzien van risicofactoren.

Actief management

Met een dergelijk beleid hangt vaak samen met een actief management, oftewel de neiging om snel in te grijpen uit voorzorg, in plaats van een afwachtend beleid waar pas ingegrepen wordt wanneer er zich problemen voordoen. Het probleem met actief management is dat de ingrepen (monitoren, op de rug liggen, bijstimuleren, tangverlossing, vacuümpomp, keizersnede, knip etc.) niet geheel zonder risico zijn en vaak tot gevolg hebben dat er nog meer ingrijpen nodig is. Met een actief beleid bestaat dus de kans op een neerwaartse spiraal waarbij het geboorteproces wordt verstoord en niet de kans krijgt zich te herstellen. Naast de risico’s die elke ingreep met zich meebrengt kan dit de moeder het gevoel geven dat haar lichaam niet goed functioneert en dat zij gefaald heeft als moeder. Hieruit kan een schuldgevoel ontstaan wat de binding met haar baby meestal op een onbewust niveau negatief beïnvloed.

Tot slot

Ondanks dat niet precies te zeggen is wat de kwaliteit is van de zorg die een ziekenhuis verleent, kan hieruit wel worden opgemaakt of het ziekenhuis een actief of afwachtend beleid voert. Dit kan de kans op een geplande of spoedkeizersnede beïnvloeden. Als je als (aanstaande) ouders het belangrijk vindt om de bevalling op eigen krachten te doen en dat er pas wordt ingegrepen als het echt nodig is, ligt de keuze voor een ziekenhuis met een lager percentage keizersneden dus meer voor de hand.

 

Auteur: Stichting De Geboortenis

Auteur: Stichting De Geboortenis

Stichting De Geboortenis in Zutphen is er voor alle zwangeren en (wens)ouders. Het Geboorteplatform biedt de zorgprofessional toegang tot informatie over symposia, lezingen, [bij]scholing en andere belangrijke evenementen voor professionals in de geboortezorg. De Geboortenis werkt aan de realisatie van een ecologisch geboortehuis in Zutphen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvang als eerste het nieuws over nieuwe trainingen, blogartikelen en bijeenkomsten.

Newsletter Form (#1)