Wat is GBS (Groep-B-Streptokokken)?

Ongeveer 15 tot 20% van de vrouwen is drager van GBS. GBS zijn een bacterie en de

belangrijkste veroorzakers van infecties bij baby’s in de westerse landen. Bij de moeder kunnen zij tevens tijdens de kraamtijd infecties veroorzaken. Deze bacterie bevindt zich in de darm en kan vrij makkelijk de urinewegen besmetten. Indien de bacterie  wordt aangetroffen bij een zwangere die tussen de 35 en 38 weken zwanger is, is de kans groot dat deze ook  tijdens de bevalling aanwezig zal zijn.

De kans dat een baby tijdens de bevalling besmet raakt is zo’n 50%. Van de totale besmette baby’s ontwikkelt slechts 1 tot 2 % een ernstige infectie. Dit komt dus voor bij gemiddeld één op de duizend baby’s.

Ik heb GBS en nu?

In Nederland kunnen vrouwen die drager zijn van GBS bacterie normaal baren, tenzij ze één van de volgende risico’s hebben (bron)

  • vroeggeboorte (<37 weken)
  • langdurig gebroken vliezen (>18-24 uur)
  • maternale koorts tijdens de bevalling (≥37,8°C)
  • ernstige maternale GBS-kolonisatie, waarvan een urineweginfectie/bacteriurie door GBS tijdens de zwangerschap een uiting is
  • vrouwen die eerder een baby krijgen met GBS-ziekte
    GBS
    Shares

Indien er risico factoren aanwezig zijn luidt het advies om de moeder minstens vier uur voor de baring een antibioticum in te laten nemen om de kans op besmetting te verkleinen.

Bij verdenking van een infectie (o.a. door verhoogde temperatuur van de moeder) wordt echter aangeraden om een antibiotica toe te dienen door middel van een infuus. Er wordt dan overlegd met de kinderarts hoe verder wordt gehandeld.

Per ziekenhuis en zorgverlener verschilt het protocol ten aanzien van de mogelijkheid om eventueel thuis te kunnen bevallen. Vraag je zorgverlener naar de protocollen en waar die op gebaseerd zijn (welk wetenschappelijk materiaal, wat en hoe groot de risico’s zijn en wat dit nu voor jou en je baby betekend).

Ontwikkelingen aangaande antibiotica

Steeds meer wetenschappers pleiten voor een terughoudend beleid ten aanzien van het gebruik van antibiotica. Dit omdat in mensen in sterkere mate resistent blijken te worden en nieuwe alternatieven nodig zijn. In Nederland zijn we gelukkig redelijk terughoudend al kwam uit een recent onderzoek naar voren dat ook in Nederland soms te snel antibiotica wordt gegeven bij kinderen met koorts (bron).

Alternatieven

Alternatieven voor antibiotica die aantoonbaar antibacterieel zijn gebleken zijn knoflook (bron) en honing (bron). Hoe dit toegepast zou kunnen worden voor zwangeren is echter niet onderzocht en daarover kunnen dus ook geen uitspraken worden gedaan.

Tot slot

Ondanks de vele besmettingen blijkt dat er maar weinig baby’s daadwerkelijk een infectie krijgen, laat staan er aan komen te overlijden. Wellicht dat de weerstand van de moeder en de weerstand van de baby daar een rol in spelen. Een gezonde darmflora van zowel moeder als baby spelen hierbij een grote rol. Bij verdenking van een bacterie zou daarom gekeken kunnen worden op welke wijze de weerstand kan worden verhoogt. Het gebruik van probiotica zou daarbij mogelijk een hulpmiddel kunnen zijn. Overleg wel altijd eerst met je zorgverlener!

Meer lezen:

artikel over antibiotica

Schrijf je in voor De Geboortenis Nieuwsbrief en 

blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Auteur: Stichting De Geboortenis
Shares

Auteur: Stichting De Geboortenis

Stichting De Geboortenis in Zutphen is er voor alle zwangeren en (wens)ouders. Het Geboorteplatform biedt de zorgprofessional toegang tot informatie over symposia, lezingen, [bij]scholing en andere belangrijke evenementen voor professionals in de geboortezorg. De Geboortenis werkt aan de realisatie van een ecologisch geboortehuis in Zutphen.

   

Pin It on Pinterest

Shares
Share This