Doula bevallingscoach

De doula is een bevallingscoach die de zwangere en haar partner ondersteunt om bewust en in liefde het natuurlijke proces van zwangerschap en bevalling te beleven.

De doula is bij de bevalling aanwezig om een gevoel van veiligheid en vertrouwen te waarborgen, zodat de moeder zich in volledige ontspanning kan overgeven aan het proces dat zich in haar lichaam voltrekt. De doula vervangt de partner niet, maar is een aanvulling. Veel vaders ervaren de doula als een aanwinst (lees meer…).

Bewezen is dat continue ondersteuning tijdens de baring het krachtigste middel is om de ontsluiting optimaal te laten verlopen. De doula schept hiervoor (zover en waar mogelijk) omstandigheden waardoor de vrouw zich totaal aan het geboorteproces kan overgeven.

Als de barende vrouw ontspannen is en vertrouwen heeft in het proces, geldt dit meest ook voor de partner. En dit werkt ook zeker door in het geboorteproces en naar de baby.

Tijdens de bevalling is de doula er de gehele tijd en kunnen jullie rekenen op haar steun. De insteek van de doula is om de geboorte van de baby zo ontspannen en prettig mogelijk te laten verlopen voor ouder(s) en kind, zodat ze samen de best mogelijke start hebben.

De begeleiding van de doula tijdens de gehele bevalling heeft als effect:

  • minder pijn
  • meer tevredenheid
  • minder complicaties
  • minder kans op een keizersnede (bron)

Kosten:
€ 95,- per consult van 1,5 uur

Locatie:
Doula Praktijk Agathe

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

Christine Derksen