Missie

Duurzame Gezonde Samenleving

babyWij wensen dat alle baby's gezond ter wereld komen. Elke gezond geboren baby die als 'hormonale indruk' liefde, rust en veiligheid heeft meegekregen draagt bij aan een duurzaam gezonde samenleving. De Geboortenis wil een mooiere wereld te creëren, één baby tegelijk.

Dit doet zij door:

  • Het bieden van een integraal aanbod aan (a.s.) ouders door deskundige en empathische zorgverleners die werken vanuit eenzelfde visie.
  • De ontwikkeling van een duurzaam gezondheidscentrum met privé geboortehuizen, waar aanstaande ouders kunnen bevallen en kramen.
  • De organisatie van Café Ouders en Co in samenwerking met Yunio waar (a.s.) ouders elkaar kunnen ontmoeten.
  • Het geven van bijscholing voor geboortezorgverleners vanuit een Integraal Perspectief op gezondheid.
  • De organisatie van het Geboorteplatform voor geboortezorgverleners voor kennisdeling, inspiratie en ontwikkeling van gezamenlijke projecten.
  • Het blog met een up-to-date overzicht van onderwerpen rondom kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap ter inspiratie en educatie van (a.s.) ouders en hun zorgverleners.

Aansluiting bij beleid minister VWS

In 2010 heeft de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in opdracht van minister Klink haar advies uitgebracht aan de minister van VWS aangaande meer 'zorg-op-maat' met een nadrukkelijke focus op preventie. De Geboortenis sluit met haar visie en missie aan bij het door de Stuurgroep geformuleerde advies.

Informatie
Neem voor meer informatie contact met ons op!

 

 

error: Content is protected !!