Geboortehuis

Duurzaam

Het creëren van een veilige omgeving, waarin de natuurlijke processen die in het lichaam van de barende gaande zijn optimaal worden Geboortehuis overzicht 2ondersteund, is van groot belang. Een sfeer van veiligheid en vertrouwen bekrachtigt de barende, verkleint de kans op potentiële complicaties en maakt dat de baby zijn eerste indrukken opdoet in een sfeer van rust en vertrouwen.
Daarom streeft De Geboortenis naar de realisatie van een duurzaam gezondheidscentrum met privé geboortehuizen waarin vrouwen gedurende de bevalling verzekerd zijn van continue zorg in een huiselijke setting.

Schetsplan

  • Een duurzaam gebouw op een goed bereikbare locatie in het buitengebied, maximaal 15 autominuten van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
  • Faciliteiten die natuurlijke geboorte ondersteunen: bevalbad, geboortebal, baarkruk, etc..
  • Individuele behandel- en geboortekamers
  • Verblijfsaccomodatie voor paren/gezinnen in privé geboortehuizen verspreid over het terrein of appartementen
  • Groepsruimte waar voorlichting en cursussen kunnen worden gegeven
  • Volledig verzorgd verblijf
  • Ondersteuning op maat door de eigen vertrouwde begeleiders
  • Verblijfsduur naar behoefte

Nederland neemt op het gebied van thuisgeboorten een vooraanstaande plaats in onder de geïndustrialiseerde landen. Toch bestaat ook hier de tendens om de geboorte meer en meer te medicaliseren. Medisch ingrijpen tijdens de bevalling kan noodzakelijk en levensreddend zijn. Vaak echter werkt een ziekenhuisomgeving stressverhogend en daardoor contraproductief. Bestaande geboortecentra zijn in de regel een verlengstuk van het ziekenhuis en vormen hierop geen uitzondering.

Meer informatie

De vraag op welke plek de bevalling plaats zal vinden vormt daarbij vaak een praktisch obstakel, omdat de keus ruwweg is: thuis of in het ziekenhuis. Wie niet naar het ziekenhuis wil, maar ook niet thuis kan bevallen, komt tussen wal en schip terecht.

Het Geboortenisteam werkt vanuit een Integraal Perspectief: er is aandacht voor het fysieke, emotionele, mentale, sociale en intuïtieve niveau. Wij helpen zwangeren en hun partners om goed voorbereid en vanuit vertrouwen, de bevalling tegemoet te treden.
Het spreekt vanzelf dat dit plan een gedegen voorbereiding vraagt. Graag willen we in contact komen met mensen met adequate kennis die ons willen adviseren en ondersteunen bij het verwezenlijken van deze plannen.

Mocht u een bijdrage willen leveren in welke vorm dan ook dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Nienke Stoop, 06-42323202 of nienke@geboortenis.nl.

 

Foto-impressie

error: Content is protected !!