Onlangs laaide de discussie weer hevig op, moet er wel of geen integraal tarief komen (één pot met geld voor de zorgverleners rondom de zwangere in de 1ste en in de 2de lijn) en wie heeft de expertise in huis om risico’s goed in te kunnen schatten, de verloskundige of de gynaecoloog (bron)?

 

“Moeders willen vooral zorgverleners die empathisch zijn.”

Deze hele discussie werd aangezwengeld door de vermeende hoge babysterfte en de aanbeveling van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte tot meer zorg op maat en een betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn (bron). In het rapport was echter géén duidelijke oorzaak gevonden van de vermeende hoge babysterfte. En ook worden er geen uitspraken gedaan of dit aansluit bij de wensen van moeder.

Kwalitatief goede zorg volgens moeders

Moeders willen vooral:

  1. zorgverleners die empathisch zijn (bron)
  2. betrokken worden bij alle beslissingen (bron)
  3. volledige informatie ontvangen (bron)
  4. informatie op maat ontvangen (bron)
  5. continuïteit van de zorgverlener gedurende zwangerschap, baring en post partum periode (bron)
  6. zorgverleners met genoeg tijd per cliënt (bron)

Wat betekent dit voor ons als geboortezorgverlener?

Als zorgverlener wachten we vaak op de beslissingen vanuit de beleidsmakers over hoe kwaliteit van zorg in de praktijk vorm gegeven dient te worden. De realiteit laat echter zien dat de beleidsmakers het vaak ook niet weten en verzeilen in oeverloze discussies over regels in plaats van inhoud die nog jaren kunnen duren. En wachten duurt lang!

Ook hebben zorgverleners vaak het idee dat richtlijnen en kaders kwaliteit van zorg garant stellen en risico’s minimaliseren, maar kritisch bekeken gaan richtlijnen altijd over gemiddelden en wie heeft er in de dagelijkse praktijk nu daadwerkelijk te maken met de gemiddelde vrouw en in een gemiddelde situatie.

Wordt het niet eens tijd dat we gaan erkennen dat we gewoon niet weten hoe we richtlijnen zouden moeten schrijven voor de gemiddelde vrouw in de gemiddelde situatie, omdat die niet bestaat? Oftewel zou ‘mogen afwijken van de protocollen’ en daarmee meer ruimte voor intuïtie van moeder en zorgverlener niet de norm moeten zijn? En is dat niet de juiste basis voor innovatie in de zorg.

 

Is de top-down benadering vanuit de overheid en overige instanties daarbij nog wel relevant of vindt innovatie en ontwikkeling van kwaliteit van zorg eerder plaats in de praktijk, in contact met de zwangere en vanuit de unieke kwaliteiten van de zorgverleners?

Als zorgverlener is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen, wat wil ik eigenlijk bieden aan de zwangere vrouwen en hun partners? Wat is mijn rol in de huidige ontwikkelingen en wat kan ik NU al doen in de praktijk om tegemoet te komen aan de behoefte van mijn cliënt?

Wat is jouw unieke bijdrage?

Flyer symposium MWMZDit vraagt een proactieve houding van de zorgverlener en de bereidheid om verantwoordelijkheid te durven nemen, juíst nu we niet weten wat de uitkomst gaat zijn.

Omdat het een onzeker proces is, is het des te belangrijker om elkaar te steunen, plezier met elkaar te hebben en van elkaar te leren.

Dit is waar het symposium “Mens Worden, Mens Zijn” op 17 juni in het Inntel Hotels Resort te Zutphen over gaat.

Wacht niet langer af, maar kom ook en draag jouw unieke steentje bij aan innovatie binnen de zorg. Fijn als we jou daar mogen ont-moeten en neem vooral ook je collega’s mee! Dus delen mag.

 

Auteur: Stichting De Geboortenis

Auteur: Stichting De Geboortenis

Stichting De Geboortenis in Zutphen is er voor alle zwangeren en (wens)ouders. Het Geboorteplatform biedt de zorgprofessional toegang tot informatie over symposia, lezingen, [bij]scholing en andere belangrijke evenementen voor professionals in de geboortezorg. De Geboortenis werkt aan de realisatie van een ecologisch geboortehuis in Zutphen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvang als eerste het nieuws over nieuwe trainingen, blogartikelen en bijeenkomsten.

Newsletter Form (#1)